3D Terræn - Bymodel - Aarhus - 2006

3D terræn for den indre del af Aarhus By (ca. indenfor Ringgaden). Data er på DWG-formatet og er en tin-model. Data fylder ca. 32 MB. Vi anbefaler, at du downloader datasættet i Chrome eller Firefox.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Informatikområdet
Vedligeholdes af Peter Schack Madsen
Last Updated Januar 23, 2018, 09:58 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:46 (UTC)
Fremstillingsmåde og nøjagtighed Terrænet er en såkaldt TIN-model (Triangulated Irregular Netvork) med forskellig sidelængde på trekanterne afhængig af terrænændringerne. Grunddata stammer fra en laserscanning fra et fly. Der er ikke medtaget naturlige brudlinier ved trekantsberegningen. Det betyder at der kan forekomme unøjagtigheder ved markante terrænknæk, eksempelvis støttemure og kajkanter. Nøjagtigheden i højden er bedre end 50 cm.
Indsamlingsformål Planlægning og visualisering i.f.m. byggeri og vurdering af (fremtidigt) byggeri.
Koordinatsystem UTM zone 32 / ETRS89, og enhederne er meter.
Lagstruktur Terrænnet ligger på 'Level 1'.
Opdateringsfrekvens Ikke fastlagt
Sidst opdateret 2006