3D Bygninger - Bymodel - Aarhus - 2006

3D bygninger for den indre del af Aarhus By (ca. indenfor Ringgaden). Data er på DWG-formatet og er en bygningstrådmodel. Data fylder ca. 50 MB. Vi anbefaler, at du downloader datasættet i Chrome eller Firefox.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Informatikområdet
Vedligeholdes af Peter Schack Madsen
Last Updated Januar 23, 2018, 09:57 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:48 (UTC)
Fremstilling og nøjagtighed Bygningerne er konstrueret ud fra luftfotos vha. fotogrammetri. Større bygningsdetaljer som karnapper er medtaget, mens mindre elementer som de fleste skorstene er ikke medtaget. Nøjagtigheden i plan og højde er bedre end 50 cm.
Indsamlingsformål Planlægning og visualisering i.f.m. byggeri og vurdering af (fremtidigt) byggeri.
Koordinatsystem UTM zone 32 / ETRS89, og enhederne er meter.
Lagstruktur Bygningssiderne ligger på lag 'Housewall_basic' (detaljer 'Housewall_superstructure'). Tagene ligger på lag 'Houseroof_basic' (detaljer på 'Houseroof_superstructure').
Opdateringsfrekvens Ikke fastlagt
Sidst opdateret 2006