3D bymodel Aarhus Kommune - Broer og træer

Broer og træer til 3D bymodellen for Aarhus Kommune. Der er alene data for knap 30 udpegede broer i det centrale Aarhus samt data for træer indenfor Ringgaden med en stammehøjde over 4 meter (ca. 15.000 stk). Træerne er defineret med en z-værdi til kronetoppen samt en kroneradius.

Koordinatsystem: UTM32 /ETRS89 og DVR90.

OBS: Vær opmærksom på licensbestemmelserne, som er beskrevet under det enkelte datasæt under punktet 'Licens'.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Schack Madsen
Vedligeholdes af Lasse Gade Pedersen
Last Updated November 2, 2018, 08:32 (UTC)
Oprettet Februar 6, 2018, 13:47 (UTC)
Datagrundlag (år) 2016
Senest ajourført (år) Endnu ikke ajourført