Cykelparkeringstællinger

Cyklerne er talt på områder der er vurderet som værende offentligt tilgængelige for byens borgere.

Tællingen gælder derfor både offentlige stativer og private stativer, der er offentligt tilgængelige.

Hvert punkt repræsenterer en tælling, hvor der er talt stativpladser, cykler i stativpladser, cykler udenfor stativpladser samt ladcykler. Optællingen er foretaget i alle bydele på hverdage mellem kl. 8 og 17 i juli-september 2017.

Kolonner i datasæt:

 • id_1: id for datapunkt

 • id: oprindeligt id for datapunkt

 • taelleomra: tælleområde som tælling er talt i

 • pladser: antal stativpladser

 • cykelpaapl: antal cykler som står i stativ

 • cykeludenf: antal cykler som ikke står i stativ

 • ladcykler: antal ladcykler

 • oprettet: tidspunkt hvor tælling er oprettet

 • redigeret: hvis tællinger er redigeret på et senere tidspunkt

 • latitude og longitude: tællingens koordinatpunkt

 • Cykel_sum: ”cykelpaapl + cykeludenf”

 • Sum_m_lad: ”cykelpaapl + cykeludenf + ladcykler”

 • Cyk_diff: ”- Pladser + Cyk_sum” (Er difference mellem antal pladser og * summen af cykler. Negativ værdi indikerer ’overskud’ af pladser, positiv værdi indikerer ’underskud’ af pladser. OBS: indeholder ikke ladcykler.)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Mobilitet
Vedligeholdes af Mobilitet
Last Updated November 27, 2018, 08:23 (UTC)
Oprettet November 27, 2018, 08:23 (UTC)