Indvindingsoplande

Et indvindingsopland til et vandværk er det område, hvorfra grundvand strømmer til vandværkets boringer. Datasættet indeholder informationer om indvindningsoplande fra marts 2012 og August 2015.

Kontakt Center for Miljø og Energi, hvis der er ønske om opdatering. Mail findes ved at klikke på "Aarhus Kommune - Center for Miljø og Energi" nedenfor.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune - Center for Miljø og Energi
Vedligeholdes af Kasper Andreas Rasmussen
Last Updated Marts 18, 2019, 09:26 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:46 (UTC)
Opdateringsfrekvens Der er ikke en fast cyklus på opdatering af data. Men de opdateres ikke ofte, da det er begrænset, hvor meget data ændrer sig. Kontakt dataejer for information om seneste opdatering