Valgundersøgelse 2001

Denne undersøgelse er foretaget via Institut for Statskundskab ved kommunalvalget den 20. november 2001 blandt samtlige stemmeberettigede i 30 udvalgte kommuner af forskellig størrelse og fordelt over hele landet. Både Århus Kommune og Københavns Kommune indgår i den nye undersøgelse blandt de 30 udvalgte kommuner.

Et af undersøgelsens primære formål var at afdække, i hvilket omfang flygtninge og indvandrere stemmer ved kommunevalg, idet dette som nævnt kan betragtes som et mål for graden af disse gruppers integration i det danske samfund.

Det har også været formålet med undersøgelsen, at få en generel viden om vælgeradfærden blandt de stemmeberettigede, danske såvel som udenlandske statsborgere. Det har således været af interesse at finde ud af, hvordan valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede afhænger af parametre som de stemmeberettigedes alder, køn, civilstand, familieforhold, uddannelse, indkomst, varighed af bopæl i kommunen, modtagelse af forskellige sociale ydelser (pension og kontanthjælp), ledighed, boligens udlejningsforhold, statsborgerskab og herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere)

Den endelige rapport fra undersøgelsen kan læses her http://www.aarhus.dk/da/aarhus/Aarhus-i-tal/Valg.aspx

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, Budget og Regnskab
Vedligeholdes af Thomas Waage Højfeldt
Last Updated September 1, 2017, 00:04 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:52 (UTC)
Hjemmeside http://www.aarhus.dk/statistik
Opdateringsfrekvens Data opdateres ikke, da de er fra en allerede afholdt valgundersøgelse.