Open Data DK åbner Danmark op

Fem kommuner samt en region er gået sammen om et landsdækkende initiativ, der skal skabe transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst. Initiativet, som hedder Open Data DK, udspringer fra Open Data tiltagene i Aarhus, København, Vejle, Aalborg og Odense samt Region Midtjylland, og bliver i forbindelse med Internet Week Denmark skudt i gang.

Open Data DK er oprettet med det formål én gang for alle at sætte Open Data på den nationale dagsorden og samle al data fra de forskellige Open Data platforme på ét overskueligt og søgbart website. Det er yderligere hensigten, at alle kommuner og regioner i Danmark skal kunne benytte Open Data DK-platformen til at offentliggøre de datasæt, som de ligger inde med.

Open Data DK er et stort og vigtigt skridt for arbejdet med Open Data i Danmark og er med til at sikre en sammenhængskraft kommunerne imellem. Samarbejdet er begyndt som uformelle møder mellem en række Open Data-entusiaster og er et billede på, at der kan opnås væsentlige resultater ved at arbejde nedefra og op. Det er skelsættende, at Danmark nu får en samlet portal for Open Data - og helt uden sidestykke internationalt. Bo Fristed, chef for ITK i Aarhus Kommune.

Fælles digital platform

Samlingen af datasæt og dataudgiverne på én platform gør det lettere at finde ud af, hvilke offentlige datasæt, der er størst interesse for. Platformen gør det samtidig let for alle landets kommuner at bidrage med deres egne datasæt, der efterspørges af brugerne.

Open Data DK er et spændende skridt i en fælles digitalisering, hvor vi vil kunne se hvilke data der er særlig interesse i. På den baggrund vil vi kunne vælge at arbejde videre med at standardisere dem, så der kan laves løsninger på det bredest mulige datagrundlag. Samtidig er det en demokratisk platform, hvor der er åbent for alle kommuner og alle typer data. Det er da en god idé! Winn Nielsen, Chef for Bydata, Københavns Kommune.

Regionale ambassadører

Intentionen med samarbejdet er, at det skal gøre det mere overskueligt for kommuner at komme i gang med arbejdet med Open Data. De fem kommuner i samarbejdet varetager hver især en rolle som regional ambassadør for de omkringliggende kommuner. Hensigten er, at tværgående emner såsom dataformater, licens med mere ensrettes, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende data.

Det offentlige sidder på en lang række data, som potentielt kan medvirke til at øge væksten hos virksomheder, skabe mere transparens og bedre services for borgerne samt bedre løsninger til/af myndighedsopgaver. Region Midtjylland støtter op om det offentliges arbejde med at frigive data, og ser det som et vigtigt skridt, at det nu løftes op i et landsdækkende partnerskab. Jesper Algren, Region Midtjylland.

Open Data er et pionerarbejde

Open Data er på programmet, men på trods af det stigende fokus er det stadig et pionerarbejde. Hvor traditionerne er manglende, er engagementet det ikke, og det er grundet en række ildsjæle, at Open Data DK nu kan fejre sin åbning.

Det pionerarbejde, som kommunerne har gennemført, vil give både virksomheder og borgere adgang til forskelligartet og spændende kommunal data. Det skaber muligheder for at sætte skub i udviklingen af nye, innovative løsninger til gavn for både borgere, virksomheder og kommunerne. Digitaliserings- og Analysechef Harald-Åge Mortensen, Vejle Kommune.

Open Data DK

Samarbejdet blev etableret i 2014, hvorefter udviklingen er gået hurtigt og nu kulminerer med lanceringen af en samlet Open Data platform samt communitysite for hele Danmark. Visionen med Open Data DK er, at borgere i hele Danmark let og gratis kan tilgå data fra offentlige institutioner og private virksomheder.

I Aalborg har vi lanceret Open Data Lab Aalborg, fordi vi tror på at Open Data kan være med til at skabe bæredygtig vækst og smarte løsninger til vores borgere og virksomheder. Samtidig ved vi, at vores succes også afhænger af, at få resten af Danmark med på Open Data bølgen. Blandt andet derfor har Aalborg Kommune valgt at være med i Open Data Danmark, som er et visionært og seriøst projekt, der bygger på et godt samarbejde. Stine Sørensen, projektleder Open Data Lab Aalborg.

Hvorfor Open Data?

Adgangen til offentlige data er afgørende for Danmarks digitale udvikling, og rapporter viser, at der er enorme potentialer i Open Data. Europakommissionen har i 2012 beregnet et årligt økonomisk potentiale på 140 mia. euro i de 27 EU-lande. Open Data kan bruges som råstof i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning med videre. Yderligere kan Open Data være med til at sikre transparens og understøtte demokratiet.

CKAN

Open Data DK benytter dataplatformen CKAN, hvor du kan finde alle fritstillede datasæt fra Open Data initiativerne i Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense og København samt Region Midtjylland. De enkelte kommuner er hver især ansvarlig for deres egne CKAN portaler, men gennem Open Data DK vil alle disse datasæt blive samlet ét sted.

CKAN er verdens førende open source dataportals platform, og udvikles af Open Knowledge Foundation. Partnerne i Open Data DK bidrager løbende til udviklingen af softwaren med fejlrettelser og udvidelser.

For mere information henviser vi til CKANs hjemmeside (http://ckan.org).